Novosti

Trenutno nema novosti

INCERGO je nova tvrtka na tržištu hrvatske čiji osnivači ulažu velike napore u ostvarenje ciljeva tvrtke na zadovoljstvo kupaca, partnera i dobavljača. Shodno tome, definirali smo našu misiju i viziju koje nam pomažu u postizanju naših strateških ciljeva.


Misija

Mi smo tvrtka čiji vlasnici, partneri i zaposlenici posjeduju iskustvo u:

  • energetici - projektiranju, revidiranju projekata, inženjeringu, financiranju i izgradnji toplana, daljinskog grijanja, kogeneracija, trigeneracija, termoelektrana, hidroelektrana, solarnih elektrana, dalekovoda, RTP i TP stanica
  • dobavi, trgovini, opskrbi i optimizaciji potrošnje prirodnog plina i električne energije.

Cilj nam je unaprijediti kulturu življenja u ekološki i energetski održivom svijetu, uz povećanje svijesti o prednostima korištenja prirodnog plina i električne energije kao pokretačkih energenata.
Misija nam je podići udio obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske na europske standarde te iskoristiti potencijal kojima raspolaže RH svojim geografskim položajem – broj sunčanih dana i raspoloživa energija vjetra.


Vizija...

INCERGO je energetska tvrtka koja djeluje na području dobave i opskrbe prirodnog plina i električne energije te izrade projekata obnovljivih izvora energije. Naša vizija je postati utjecajna energetska tvrtka u opskrbi prirodnim plinom i električnom energijom u Republici Hrvatskoj. Jednako tako, cilj nam je postati značajan trgovac energenata na području srednje i jugoistočne Europe. S druge strane, našim kupcima želimo ponuditi najbolju kvalitetu i slobodan izbor partnera na energetskom polju uz tržišno prihvatljive cijene.


Strateški ciljevi

Da bismo uspješno ostvarili našu misiju i viziju, definirali smo strateške ciljeve kojih se predano držimo:

  • Kvaliteta usluge u svakom pogledu naš je imperativ,
  • Povjerenje i zadovoljstvo kupaca kao konačni cilj i najbolji generator novih poslovnih prilika,
  • Ekologija, energetska učinkovitost i ekonomičnost kao visokopozicioniran faktor,
  • Poželjan poslovni partner u projektiranju, dobavi i opskrbi prirodnog plina i električne energije,
  • Dugoročno partnerstvo s kvalitetnim dobavljačima.


Strategija kompanije

Razvoj kvalitetnih i cjenovno prihvatljivih modela opskrbe energenata strateška su orijentacija naše tvrtke uz maksimalno poštivanje želja naših kupaca. Želimo se pozicionirati kao uspješna tvrtka u Hrvatskoj i okolnim državama u području energetike a prvenstveno djelatnosti dobave, trgovine i opskrbe prirodnim plinom i električnom energijom. Uz kvalitetu kao imperativ, stvaramo sliku poželjnog partnera za rješavanje energetskog pitanja, a svojom kreativnošću i individualnim pristupom doprinosimo kvaliteti svakog poslovnog odnosa kojeg gradimo. U svrhu uspješnog tržišnog nadmetanja, INCERGO nastoji prepoznati potrebe kupaca i biti poželjan partner u realizaciji energetskih pitanja. Povrh toga, uvijek nastojimo komunicirati drukčije od drugih, u želji da u potpunosti ispunimo sva očekivanja naših dobavljača, partnera i kupaca.