Novosti

Trenutno nema novosti

Kvaliteta prirodnog plina

 Zakon o energiji (NN br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10) i Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom - Prilog 1. (NN br. 43/2009) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

 

Na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija Operator distribucijskog sustava dostavlja opskrbljivačima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina dvaput mjesečno.

 

Prirodni ili zemni plin je fosilno gorivo koje se sastoji od metana (CH4) u udjelu od 85% do 95%, složenih ugljikovodika etana (C2H6) i propana (C3H8) te dušika (N2) i ugljičnog dioksida (CO2) u udjelu od 5% do 15%. Plin je bez mirisa i okusa, lako je zapaljiv i eksplozivan.je fosilno gorivo koje se sastoji od metana (CH4) udjelom između 85% i 95%, ugljikovodika etana (C2H6) i propana (C3H8) te dušika (N2) i ugljičnog dioksida (CO2) u udjelom od 5% do 15%. Plin je bez mirisa i okusa, lako je zapaljiv i eksplozivan.

 

Standardna kvaliteta prirodnog plina regulirana je Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN43/09) te člankom Ugovornim uvjetima za dobavu i opskrbu prirodnog plina. Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C) ).

Prirodni plin koji se isporučuje kupcu jest mješavina plina proizvedenoga u RH i uvezenog plina a kvaliteta i ogrjevna vrijednost istog je definirana u donjoj tablici.

 

PRIRODNI PLIN

 

 

 

A. Kemijski sastav (volumni udio, %):

 

 

 

Metan (CH4)

minimalno

85

%

Etan (C2H6)

maksimalno

7

%

Propan (C3H8) i viši ugljikovodici

maksimalno

6

%

Dušik (N2), ugljični dioksid (CO2) i drugi inertni plinovi

maksimalno

7

%

B. Sadržaj sumpora:

 

 

 

Sumporovodik (H2S)

maksimalno

7,0

mg/m3

Sumpor ukupni (S2)

maksimalno

100,0

mg/m3

C. Gornja ogrjevna vrijednostHg

 

 

 

minimalno

36.400

kJ/m3

 

maksimalno

44.300

kJ/m3

 

D. Donja ogrjevna vrijednost Hd

 

 

 

minimalno

33.100

kJ/m3

 

maksimalno

40.200

kJ/m3

 

E. Gornji Wobbe – indeks Wg

 

 

 

minimalno

45.100

kJ/m3

 

maksimalno

55.000

kJ/m3

 

E. Donji Wobbe – indeks Wd

 

 

 

minimalno

41.000

kJ/m3

 

maksimalno

49.900

kJ/m3

 

F. Točka rosišta (pri tlaku od 50 bar)

 

 

 

vode

-10

°C

 

ugljikovodika

0

°C

 

G. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

 

 

 

Tablica 1. – Standardna kvaliteta prirodnog plina